Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Διαδικτυακή διαδραστική πύλη εφήβων


Σε λειτουργία έχει τεθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης προσόντων  και επαγγελματικού προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ η διαδικτυακή διαδραστική πύλη εφήβων και είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr/teens.
Η πύλη έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους μέσω καινοτόμων δράσεων.
Στην πύλη οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, επαγγελματικών αποφάσεων και εργασιακών αξιών). Επιπλέον μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό φάκελο δεξιοτήτων (e-portfolio) το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο κάθε μαθητή, που θα συμβάλλει στην παρουσίαση, προβολή και ανάδειξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και ταλέντων του.
Επίσης προβλέπεται η πύλη να εμπλουτιστεί με βίντεο επαγγελματικών μονογραφιών καθώς και ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια (real game).
Περισσότερες πληροφορίες για την πύλη δίνονται στα κατά τόπους ΚΕΣΥΠ ή από τους υπεύθυνους σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
Πηγή : messiniaportal