Ηλιοβασίλεμα

Ηλιοβασίλεμα στη Κυπαρισσία από την παραλία του Καρτελά.

Κυπαρισσία

Λήψη φωτογραφίας από το κάστρο της πόλης.

Καρέτα-καρέτα

Χελωνάκια καρέτα-καρέτα στην παραλία καλό νερό.

Κυπαρισσία

Άποψη της πόλης από την παραλία του καρτελά .

Στατιστικά

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα στατιστικά του blog. Αναλυτικά οι πηγές οι κατηγορίες των άρθρων και το πλήθος των αναρτήσεων κάθε ημέρα.

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο προστάτης των ξενοδόχων Τριφυλίας

Με μεγάλη λαμπρότητα εορτάστηκε η εορτη του Οσίου Σαμψών στις 26/06 στο παρεκκλήσι του ομώνυμου ναού στο Apollo Resort Art Hotel στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας , χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Τριφυλίας & Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου και παρουσια πολλων ξενοδόχων και πληθους πιστων. Η κυρία Χριστοδούλου Γεωργία , ιδιοκτητρια του εν λόγω ξενοδοχείου και υπέυθυνη δημοσίων σχέσων της Ενωσης Ξενοδοχόχων και ιδιοκτητων τουριστικών καταλυματων Τριφυλίας, δήλωσε οτι : ειναι μεγάλη ευλογία που καταφέρνουμε υγιεις να εορτάζουμε καθε χρόνο την εορτη του προστάτη των ξενοδοχών.

Ακολουθώντας το παραδειγμα Του , που ηταν η προσφορα στον συνάνθρωπο και ειδικά σ εκείνον που πάσχει απο κάθε ειδους αρρωστια και η προσπαθεια απαλοιφής του πόνου του , αποδέχτηκα με χάρα και τιμή την πρόταση απο τον μη κερδοσπικο Οργανισμο "Make a wish" με αφορμη επισκεψη τους στην περιοχή προκείμενου να πραγματοποιήσουν το όνειρο ενος μικρου παιδιου που πασχει απο απειλητική ασθένεια. To Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 3-18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, ελπίδα και δύναμη ! Ευχομαι υγεία και πρόοδο σε όλους τους συναδέλφους μου και σε όλον τον κόσμο!


Πηγή : kyparissiotis

«Οι Λιμενικές Υπηρεσίες στη Μεσσηνία πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και μέσα και όχι να υποβαθμιστούν»

Οι Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες στη Μεσ­ση­νί­α πρέ­πει να ε­νι­σχυ­θούν με προ­σω­πι­κό και μέ­σα και ό­χι να υ­πο­βαθ­μι­στούν, το­νί­ζει σε ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην βου­λή, προς τον Υ­πουρ­γό Ναυ­τι­λί­ας & Αι­γαί­ου, ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος. Συγ­κε­κρι­μέ­να στην ε­ρώ­τη­σή του ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει:

«Στις 29 Μα­ΐ­ου δη­μο­σι­εύ­θη­κε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλ­λου 125) το Προ­ε­δρι­κό Δι­ά­ταγ­μα υ­π’ α­ριθ. 81, «Α­να­δι­άρ­θρω­ση Πε­ρι­φε­ρεια­κών Δι­οι­κή­σε­ων Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος − Ελ­λη­νι­κής Α­κτο­φυ­λα­κής (Λ.Σ.−ΕΛ.Α­ΚΤ.) και Λι­με­νι­κών Αρ­χών και ρύθ­μι­ση θε­μά­των στε­λέ­χω­σης αυ­τών», που εί­χε υ­πο­γρα­φεί στις 26 Μα­ΐ­ου, μί­α μό­λις η­μέ­ρα με­τά τις ευ­ρω­ε­κλο­γές και τις ε­πα­να­λη­πτι­κές ε­κλο­γές της αυ­το­δι­οί­κη­σης.Με το Π.Δ. o Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Κυ­πα­ρισ­σί­ας με­τα­τάσ­σε­ται σε Α’ Λι­με­νι­κό Τμή­μα του Λι­με­ναρ­χεί­ου Πύ­λου και ο Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Κο­ρώ­νης με­τα­τάσ­σε­ται σε Α΄ Λι­με­νι­κό Τμή­μα του Κεν­τρι­κού Λι­με­ναρ­χεί­ου Κα­λα­μά­τας. Ε­πί­σης ο Λι­με­νι­κός Σταθ­μός Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Δή­μου Λεύ­κτρου Μεσ­ση­νί­ας κα­ταρ­γεί­ται.Ό­πως εί­ναι προ­φα­νές πρό­κει­ται για μια α­κό­μα υ­πο­βάθ­μι­ση και ου­σι­α­στι­κή συρ­ρί­κνω­ση των Λι­με­νι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών στην Μεσ­ση­νί­α. Η υ­πο­βάθ­μι­ση των Λι­με­νι­κών Υ­πη­ρε­σι­ών στη Μεσ­ση­νί­α έρ­χε­ται σε ευ­θεί­α αν­τι­δι­α­στο­λή με τις δια­ρκώς αυ­ξα­νό­με­νες α­νάγ­κες για πε­ρισ­σό­τε­ρες, με­γα­λύ­τε­ρες και κα­λύ­τε­ρες λι­με­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες. Η Μεσ­ση­νί­α εί­ναι έ­νας νο­μός με α­κτο­γραμ­μή χι­λι­ο­μέ­τρων που δι­α­θέ­τει λι­μά­νια, α­λι­ευ­τι­κά κα­τα­φύ­για με πολ­λούς ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και ε­ρα­σι­τέ­χνες α­λι­είς, με σκά­φη α­να­ψυ­χής, του­ρι­στι­κά σκά­φη και ι­στι­ο­φό­ρα να «δέ­νουν» στα λι­μά­νια.

Αν­τί η κυ­βέρ­νη­ση να ε­νι­σχύ­σει τις Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες στη Μεσ­ση­νί­α με προ­σω­πι­κό και μέ­σα για μια α­κό­μη φο­ρά τις α­πα­ξι­ώ­νει με την υ­πο­βάθ­μι­ση Λι­με­νι­κών Σταθ­μών και σε Λι­με­νι­κά Τμή­μα­τα και με την κα­τάρ­γη­ση Λι­με­νι­κών Σταθ­μών.


Πηγή : radio 936

Το μεσσηνιακό ελαιόλαδο ντύθηκε στα… χρυσά

Τρεις τοπικές εταιρείες σάρωσαν τα βραβεία στο διαγωνισμό TERRA OLIVO Μεγάλος κερδισμένος του διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου Terra Olivo, που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Ισραήλ, είναι το μεσσηνιακό ελαιόλαδο, όπως και οι εταιρείες που ασχολούνται με την τυποποίηση και διακίνησή του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η εταιρεία My Olive Tree, από την Καρποφόρα, των αδερφών Καρέλα, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο ελαιολάδου από την Ελλάδα. Η εταιρεία Agrovim της οικογένειας Γυφτέα, με τη ναυαρχίδα της, την «Ιλιάδα», κέρδισε επίσης χρυσό μετάλλιο, ενώ η εταιρεία Blauel, με το «Μάνη», κέρδισε το μετάλλιο "prestige gold". Το βέβαιο είναι ότι σε κάθε διαγωνισμό που διακρίνονται, ιδιαίτερα οι μεσσηνιακές εταιρείες, ακούγονται και γράφονται πολλά αισιόδοξα. Για τη δημιουργική Ελλάδα, της εργασίας, της εντιμότητας, της ευθύνης. Για τους ανθρώπους που βραβεύονται, επιχειρηματίες, κατόχους μικρών, οικογενειακών ή μεγαλύτερων μονάδων παραγωγής, οι οποίοι προσφέρουν στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προϊόντα μόχθου και προκοπής.

Και η αλήθεια είναι ότι ανοίγει η ψυχή σου, νιώθεις αυτήν την ευλογημένη ευρυχωρία κάποιων, λίγων στιγμών, που η αυθεντικότητα συναντά την κανονικότητα. Βλέπουμε, έστω και ως εξαίρεση, ότι υπάρχουν άνθρωποι, μονάδες, που πραγματικά δουλεύουν και είναι αμαρτία να είμαστε ακόμη σε περιβάλλον μιζέριας. Και αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε. Η συνταγή είναι απλή: Λίγα λόγια, σκληρή δουλειά, ενεργητικότητα, συλλογικότητα. Η οικονομική κρίση μπορεί να ερμηνευθεί και ως αναζήτηση διεξόδου.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη


Πηγή : eleutheria online

Πρωταθλήτρια στην αγορά με συνεχή αύξηση εσόδων η “Καρέλιας Α.Ε.”

Έπειτα από αρκετά χρόνια, αν όχι δεκαετίες, μια ελληνική εταιρεία, η Καρέλιας, αναδεικνύεται πρωταθλητής, βάσει τζίρου, στην αγορά των καπνικών προϊόντων. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσαν οι δύο μεγάλοι του κλάδου, ήτοι η καλαματιανή καπνοβιομηχανία Καρέλιας και η Παπαστράτος (θυγαρικής της Philip Morris).

Μπορεί, λοιπόν, τα διεθνή brands τσιγάρων να παραμένουν οι αδιαφιλονίκητοι ηγέτες στην αγορά, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ICAP, η Παπαστράτος για πρώτη φορά κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των καπνοβιομηχανιών βάσει του τζίρου που εμφάνισε πέρυσι.

Συγκεκριμένα, η θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Philip Morris εμφάνισε πέρυσι πωλήσεις 161,964 εκατ. ευρώ από 186,821 εκατ. ευρώ το 2012 (-13,3%) και 244,896 εκατ. ευρώ το 2011. Δηλαδή, μέσα σε μια τριετία 2011-2013 η Παπαστράτος έχει απωλέσει το 33,86% του τζίρου της. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά της, για μια ακόμη χρήση η εταιρεία εμφάνισε ζημιές και, μάλιστα, διευρυμένες σε σχέση με το 2012. Πέρυσι τα αποτελέσματα προ φόρων της καπνοβιομηχανίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,781 εκατ. ευρώ, από ζημιές 1,526 εκατ. ευρώ το 2012 και ζημιές 17,327 εκατ. ευρώ το 2011. Από την άλλη πλευρά, η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας από 151,214 εκατ. ευρώ τζίρο το 2011 και 174,269 εκατ. ευρώ το 2012 πέρυσι εμφάνισε πωλήσεις 193,394 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε μια τριετία η καλαματιανή καπνοβιομηχανία αύξησε τα έσοδά της κατά 27,89%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων της, τα οποία πέρυσι ανήλθαν στα 60,643 εκατ. ευρώ από 56,954 εκατ. ευρώ το 2012 και 47,469 εκατ. ευρώ το 2011. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανοδική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της καλαματιανής καπνοβιομηχανίας έχει να κάνει τόσο με την πορεία των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά όσο και με την ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας. Πέρυσι η αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της καπνοβιομηχανίας στο εξωτερικό, σε σύγκριση με τη χρήση 2012, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού, χωρίς Ε.Φ.Κ., κύκλου εργασιών του ομίλου κατά 10,07%.

Πρόβλημα το λαθρεμπόριο

Την ίδια ώρα, πάντως, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν η αγορά, οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και ο κρατικός κορβανάς, από τα παράνομα και λαθραία τσιγάρα, όχι μόνο παραμένει, αλλά διογκώνεται. Πέρυσι η μεγαλύτερη άνοδος (+26%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατανάλωση παράνομων και παραποιημένων τσιγάρων καταγράφηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της KPMG για το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στην Ε.Ε. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα αυξήθηκε εντυπωσιακά το 2013, χρονιά που άλλαξε η φορολογία των τσιγάρων, αγγίζοντας πλέον το 17,8% της αγοράς, που σημαίνει ότι ένα στα έξι τσιγάρα είναι λαθραίο.

euro2day.gr


Πηγή : tharros news

Η...ψυχρή δολοφονία από τις τράπεζες 71 χρόνου - Τι λένε οι αγρότες της Τριφυλίας!!!

Νέες πτυχές της υπόθεσης αυτοκτονίας του 71χρονου αγρότη Γιώργου Λούζη από τους Δολούς βλέπουν πλέον το φως της δημοσιότητας.

Οπως έκανε γνωστό η οικογένειά του ο 71χρονος δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα, αλλά αφορμή για το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και όχι μόνο, στάθηκε η απόρριψη της ανανέωσης δανεισμού από τη μία, αλλά και η χωρίς προειδοποίηση ανάληψη των χρημάτων του δανείου από άλλο δικό του λογαριασμό. Από το 2005 είχε συνάψει με την τράπεζα συμφωνία για ένα αγροτικό δάνειο με ανοιχτό κεφάλαιο ύψους 3.000 ευρώ, το οποίο ανανεωνόταν ανά διετία και ο ίδιος είχε την υποχρέωση να καλύπτει τους τόκους, διαδικασία στην οποία ήταν απολύτως συνεπής. Το Νοέμβριο του 2013 η τράπεζα κάλεσε τον 71χρονο να ανανεώσει το δάνειο. Για το σκοπό αυτό προσκομίστηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και από την τράπεζα τον ενημέρωσαν ότι ο φάκελος ήταν άρτιος. Από τότε όμως μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιουνίου δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω ενημέρωση, όταν εκπρόσωπος της τράπεζας επικοινώνησε με τον 71χρονο και τον ενημέρωσε ότι η ανανέωση απορρίφθηκε λόγω ηλικίας και ότι τόσο το κεφάλαιο, όσο και οι τόκοι (που ακόμα δεν είχαν λήξει) είναι άμεσα απαιτητοί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό τον ενημέρωσαν ότι η τράπεζα “ρούφηξε” τα παραπάνω ποσά αυτόματα από άλλο λογαριασμό του ίδιου ατόμου, στον οποίο έμπαιναν η σύνταξη και οι όποιες αγροτικές επιδοτήσεις. Το γεγονός αυτό ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η ήδη κλονισμένη υγεία του 71χρονου, ο οποίος προσφάτως είχε υποβληθεί και σε επέμβαση καρδιάς. Η ψυχολογική πίεση που υπέστη ο Γιώργος Λούζης ήταν τόσο μεγάλη, που ουσιαστικά τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα. «Είχε ένα δάνειο που είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια για καλλιέργειες και το οποίο εξυπηρετούσε κανονικά. Η δόση ήταν κάπου 180 ευρώ τον μήνα. Το δάνειο δεν ήταν “κόκκινο” και αυτό βεβαιώθηκε από την τράπεζα» σημείωσε η δικηγόρος Μαρία Βεργινάδη μιλώντας στην "Εφημερίδα των Συντακτών" και συνέχισε: «Για λόγους που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα η τράπεζα με το "έτσι θέλω" τράβηξε 3.300 ευρώ από τον λογαριασμό, αφήνοντας περίπου 80 ευρώ υπόλοιπο. Σε ερώτησή μου προς την υπάλληλο των δανείων γιατί έγινε αυτό, η απάντηση ήταν "βρήκαμε χρήματα και τα πήραμε"».

ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ως δολοφονία καταγράφεται η απώλεια του συναδέλφου τους αγρότη στους Δολούς, με ηθικούς αυτουργούς τους τραπεζίτες και όσους τους στηρίζουν, σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Επιτροπή Αγώνα Αγροτών Γαργαλιάνων και ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν: «Η Επιτροπή Αγώνα Γαργαλιάνων και ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών εκφράζουν τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 71χρονου συναδέλφου αγρότη από τους Δολούς. Στο μυαλό των αγροτών έχει καταγραφεί η απώλειά του ως δολοφονία, που ηθικούς αυτουργούς έχει τους τραπεζίτες και όσους στηρίζουν αυτό το ληστρικό σύστημα, που στο άμεσο μέλλον θα ενταθεί με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς λογαριασμών και ακινήτων. Το τραγικό γεγονός ήρθε να μας θυμίσει ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, με την κοινωνία να είναι το θύμα. Επιβεβαιώνεται η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Είμαστε υποχρεωμένοι στη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου να οργανωθούμε και να αντισταθούμε, ώστε να πάψουμε να θρηνούμε άλλα θύματα».


Πηγή : radio 936

Απολογισμός του switch off Πελοποννήσου

Άναυδοι μείναμε διαβάζοντας το δελτίο τύπου της Digea, όσο αφορά την ψηφιακή μετάβαση στην Πελοπόννησο.

Η αυτοκριτική της Digea στο δελτίο τύπου της για την ψηφιακή μετάβαση αναφέρει τις λέξεις άριστα και απόλυτη επιτυχία, όταν σύμφωνα με αναφορές υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λήψης... μέχρι και αφανισμός του τηλεοπτικού σήματος σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Εκτός του ότι έκλεισαν το πακέτο της Nova, που έφερε και την εξαφάνιση των διεθνών καναλιών, είχαμε και την διακοπή των αναμεταδοτών της ΝΕΡΙΤ (πρώην ΕΡΤ), αφού πλέον τα κρατικά κανάλια μπήκαν σε συχνότητα της Digea.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του συνεργάτη μας Παναγιώτη Μαλακούδη, στην τηλεόραση Panasonic ET5 που διαθέτει με την τελευταία μάλιστα αναβάθμιση, ο Alpha δεν έχει ελληνικό EPG, τα ΝΕΡΙΤ1 και ΝΕΡΙΤ HD δεν παίζουν (παίζει μόνο το ΝΕΡΙΤ Sports), οι συχνότητες των περιφερειακών έχουν πολύ χαμηλό σήμα, ενώ η εικόνα είναι πολύ κακή στα περισσότερα κανάλια. Ευτυχώς στη άλλη τηλεόραση LG, παίζουν ΝΕΡΙΤ1 και ΝΕΡΙΤ HD, αλλά αργεί πάρα πολύ το σκανάρισμα των περιφερειακών (44 και 53). Και μιλάμε για λήψεις από το κέντρο εκπομπής Αρόη, στο κέντρο της Πάτρας, με τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν προβλήματα. Η Ματίνα Παπαχριστούδη στο δικό της ρεπορτάζ αναδεικνύει και αυτή μια σειρά προβλημάτων, ο τηλεοπτικός σταθμός Best TV το ίδιο, ενώ σε πάρα πολλά σχετικά sites και forums του διαδικτύου οι αναφορές προβλημάτων ολοένα και μεγαλώνουν (ενδεικτικά εδώ, εδώ ή εδώ)

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα της διακοπής του τηλεοπτικού σήματος σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, στις οποίες πλέον θα πρέπει οι δήμοι να αναλάβουν την επανατροφοδοσία τους. Ειδικά, σε μια μη προεκλογική πλέον περίοδο, με τις επιδοτήσεις να σπανίζουν. Πολλές μάλιστα από αυτές τις περιοχές είναι καλοκαιρινός προορισμός πολλών Αθηναίων.

Σίγουρα το εγχείρημα που έχει αναλάβει η Digea είναι μεγάλο και δύσκολο και μιλάω μόνο από τεχνικής πλευράς. Αν προσθέσετε και τα υπόλοιπα μπορείτε να καταλάβετε πόσο τεράστιο είναι. Ήταν σίγουρο ότι θα υπάρξουν προβλήματα, αφού άλλωστε η Πελοπόννησος ήταν το πρώτο μεγάλο περιοχικό switch off της χώρας και αυτή είναι και η μεγάλη δοκιμή της Digea ενόψει Αττικής, που είναι μεγαλύτερη πληθυσμιακά, αλλά ίσως ευκολότερη από την Πελοπόννησο γεωγραφικά. Θυμίζουμε ότι στην Πελοπόννησο τα ξημερώματα στις 27/06, έτρεξαν τρεις διαδικασίες: διακοπή αναλογικού σήματος, έναρξη ψηφιακού, αλλαγή συχνοτήτων για απόδοση φάσματος LTE.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η αναβολή του switch off της Αττικής μία εβδομάδα μετά για τις 18 Ιουλίου (από τις 11 Ιουλίου), καθώς στην πληθυσμιακή μεγαλύτερη Αττική η Digea δεν θα ρισκάρει αντιδράσεις ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 13 Ιουλίου.

Digital Tv Info


Πηγή : filiatra news

Μαραθούπολη: 645.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 2.292.000 οι διαφυγόντες δασμοί

Αναφορικά με την εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίας διακίνησης τσιγάρων και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων κιβωτίων τσιγάρων που έλαβε χώρα πρωινές ώρες την 23-06-2014, στη θαλάσσια περιοχή Μαραθουπόλεως, από τη Λιμενική Αρχή Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα επί σκοπώ λαθρεμπορίας, για εισαγωγή και κατοχή λαθρεμπορεύματος από κοινού.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν έξι (06) αλλοδαποί, μέλη πληρώματος του Φ/Γ πλοίου, οι τρεις (03) επιβαίνοντες του πνευστού ταχύπλοου σκάφους, εκ των οποίων ένας (01) ημεδαπός και δύο (02) αλλοδαποί, καθώς και τέσσερις (04) ημεδαποί και δύο (02) αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.

Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των κατασχεθέντων τσιγάρων η συνολική ποσότητα των οποίων ανέρχονται σε εξακόσια σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα (645.749) πακέτα λαθραίων τσιγάρων, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί, σύμφωνα με το Τελωνείο Κυπαρισσίας, ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.292.972,33€).


Πηγή : filiatra  net