Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - "Τρέχει" το πρόγραμμα για τους ΜελισσοκόμουςΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής μας,  ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων, για τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»    για το έτος 2013.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον:
§     είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
§     δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον:
§     είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,
§     είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
§     δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Βασιλείου Δεκάζου 5, 22100 Τρίπολη, Τηλ 2710243352) :
α) αυτοπροσώπως
β)δια αντιπροσώπου (Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος οφείλει να προσκομίζει σχετική εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή),
γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.

  Έντυπα αιτήσεων καθώς και πληροφορίες για  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στο γραφείο 214 της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Μεσσηνίας τηλ  2721361214  Πληροφορίες κ. Μαυροειδή Ε. και κ. Δημητρούλια Δ.

Πηγή : newsmessinia